Hướng dẫn đăng ký

BƯỚC 1

Nhấn vào nút đăng ký.

BƯỚC 2

Nhấn nút đăng ký.

BƯỚC 3

Xác nhận số điện thoại bạn dùng đăng ký.

BƯỚC 4

Nhấn giữ và trượt sao cho 2 hình vừa vào nhau để xác nhận.

 

BƯỚC 5

Điền các thông tin như trên hình.

BƯỚC 6

Sau khi nhấn vào Xác Nhận tại Bước 5, sẽ xuất hiện 2 tùy chọn như trên hình. Anh/Chị cần phải nhấn tôi muốn nạp tiền để bổ sung thông tin họ và tên.

BƯỚC 7

Điền họ tên thật của Anh/Chị vào.
Lưu ý: Anh/Chị cần phải điền họ tên giống với họ tên in trên thẻ ATM chính chủ (Để thuận lợi cho việc rút tiền sau này).

BƯỚC 8

Một bảng thông báo hiện ra nhằm để xác nhận lại họ tên quý khách điền vào có chính xác là họ tên thật không. Nhấn xác nhận để sang bước 8.

 

BƯỚC 9 TRƯỜNG HỢP 1

Nếu họ tên quý khách điền vào không trùng với hộ viên khác thì sẽ hiện lên bảng thông báo như trên. Lúc này chỉ việc nhấn xác nhận là hoàn thành việc đăng ký. Anh/Chị có thể nạp tiền để trải nghiệm dịch vụ.

BƯỚC 9 TRƯỜNG HỢP 2

Nếu họ tên quý khách đã điền trùng với tài khoản hội viên khác thì sẽ hiện lên bảng thông báo như trên.

Theo quy định của KU thì mỗi cá nhân chỉ được phép tạo một tài khoản duy nhất. Nên khi điền trùng họ tên với tài khoản khác, hệ thống nhầm tưởng Anh/Chị đã từng sở hữu tài khoản khác. Hệ thống sẽ tạm thời khóa chức năng nạp tiền.

Để mở lại chức năng nạp tiền thì anh chị vui lòng nhấn xác nhận, để mở chức năng nạp tiền, vui lòng xem hướng dẫn ở link này.

BƯỚC 1

Nhấn vào nút đăng ký.

BƯỚC 2

Nhấn nút đăng ký.

 

BƯỚC 3

Xác nhận số điện thoại bạn dùng đăng ký.

BƯỚC 4

Nhấn giữ và trượt sao cho 2 hình vừa vào nhau để xác nhận.

 

BƯỚC 5

Điền các thông tin như trên hình.

BƯỚC 6

Sau khi nhấn vào Xác Nhận tại Bước 5, sẽ xuất hiện 2 tùy chọn như trên hình. Anh/Chị cần phải nhấn tôi muốn nạp tiền để bổ sung thông tin họ và tên.

 

BƯỚC 7

Điền họ tên thật của Anh/Chị vào.
Lưu ý: Anh/Chị cần phải điền họ tên giống với họ tên in trên thẻ ATM chính chủ (Để thuận lợi cho việc rút tiền sau này).

BƯỚC 8

Một bảng thông báo hiện ra nhằm để xác nhận lại họ tên quý khách điền vào có chính xác là họ tên thật không. Nhấn xác nhận để sang bước 8.

 

BƯỚC 9 TRƯỜNG HỢP 1

Nếu họ tên quý khách điền vào không trùng với hộ viên khác thì sẽ hiện lên bảng thông báo như trên. Lúc này chỉ việc nhấn xác nhận là hoàn thành việc đăng ký. Anh/Chị có thể nạp tiền để trải nghiệm dịch vụ.

BƯỚC 9 TRƯỜNG HỢP 2

Nếu họ tên quý khách đã điền trùng với tài khoản hội viên khác thì sẽ hiện lên bảng thông báo như trên.

Theo quy định của KU thì mỗi cá nhân chỉ được phép tạo một tài khoản duy nhất. Nên khi điền trùng họ tên với tài khoản khác, hệ thống nhầm tưởng Anh/Chị đã từng sở hữu tài khoản khác. Hệ thống sẽ tạm thời khóa chức năng nạp tiền.

Để mở lại chức năng nạp tiền thì anh chị vui lòng nhấn xác nhận, để mở chức năng nạp tiền, vui lòng xem hướng dẫn ở link này.

 
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.